Een solide en goedwerkende verkeersregelinstallatie begint met goed doordachte regelprogramma's en een correct opgestelde vraagspecificatie voor de benodigde materialen en de uit te voeren werkzaamheden.

In de afgelopen jaren werd in veel vraagspecificaties verwezen naar de bepalingen, zoals deze zijn vastgelegd in de algemeen geldende Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 of hoofdstuk 35 van de RAW-systematiek. Toch zijn deze algemene eisen niet compleet en ook niet geheel foutloos als het gaat om materiaalspecificaties van masten en portalen. Doordat nationale en internationale productnormen voor dergelijke ondersteuningsconstructies niet beschikbaar zijn, is het opstellen van een goede materiaalspecificatie dan ook geen eenvoudige klus. Drie verschillende fabrikanten hebben een document gepubliceerd, waarin de algemene specificaties van deze masten, uithoudercombinaties en portalen zijn vastgelegd.

In uw besteksspecificaties kunt u aangeven dat masten en portalen moeten voldoen aan de meest actuele versie
van de ASOV 2010, zoals deze is te downloaden via www.verkeersregelinstallatie.nl.


Door het invullen van uw e-mailadres in het onderstaande formulier, wordt het document automatisch naar u verzonden. Dankzij uw e-mailadres kunnen wij u eenvoudig informeren over wijzigingen en toevoegingen.

E-mailadres